W tymi miejscu większość firm szkoleniowych ma przygotowane gotowe oferty szkoleń za które oczekuje określonego wynagrodzenia.

My nie wiemy czego potrzebują Twoi pracownicy…
Skąd mielibyśmy to wiedzieć, w końcu jeszcze się nie poznaliśmy…

Pozwól nam się poznać. Pozwól nam poznać potrzeby szkoleniowe Twoich pracowników.
Pozwól nam przygotować szkolenie przygotowane dokładnie dla Twoich ludzi!

Obszary szkoleń w których mamy kompetencje 360 stopni


Komunikacja interpersonalna oparta na NLP
Komunikacja NVC
Zarządzanie emocjami
Coaching – spotkania indywidualne
MetaCoaching – spotkania indywidualne
Coaching, Mentoring, Trening, Instruktaż – szkolenia indywidualne i grupowe
Feedback

Sprzedaż – każdy poziom i zakres
Techniki sprzedaży
Negocjacje - każdy poziom i zakres
Techniki wpływu
Sztuka prezentacji/występy publiczne
Zarządzanie Siłami Sprzedaży

Analiza danych marketingowych
Analiza danych sprzedażowych
Merchandising

Zarządzanie w czasie
Zarządzanie zmianą
Efektywna produkcja - optymalizacja procesów produkcyjnych w oparciu o metodologię lean management
Efektywne biuro - optymalizacja procesów administracyjnych w oparciu o metodologię lean management
Efektywność osobista/realizacja celów
Budowa zespołu (team building)
Kompetencje kierownicze - lean leadership
Mapowanie strumienia wartości kluczowych procesów w Twojej firmie
Organizacja narzędzi pracy - system 5S
Zarządzanie projektami (wykorzystanie narzędzia A3)

Pierwsza Pomoc - pełen zakres
BLS-AED - podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna (z wykorzystaniem fantomów szkoleniowych)
Postępowanie w przypadku pożaru
Postępowanie w przypadku wypadku komunikacyjnego
Postępowanie w przypadku ratowania tonącego

warsztaty Świadomego Przywództwa z wykorzystaniem koni
trening radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych z udziałem koni
kursy nauki jazdy konnej
spotkania integracyjne na łonie natury z elementami jeździectwa

Zachęcamy do kontaktu